Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2015

maramara
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain

March 29 2015

maramara
2619 2a29 500

March 06 2015

maramara
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.

February 15 2015

maramara
Czekam. Niech to się już wydarzy.
Oczywiście, że się boję. Ale dobrze wiem, że ten strach nie ma na nic wpływu, niczego nie przyspieszy ani nie spowolni. Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć. Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania. Nikt za to nie płaci.
— Jakub Żuczlyk-"Ślepnąc od świateł"
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viaiblameyou iblameyou

December 28 2014

maramara
Największą zbrodnią, jaką możesz popełnić wobec swojej kobiety i waszego związku, jest obojętność. Nie mam zielonego pojęcia, na jakiej zasadzie to działa, ale te cudowne istoty, które są w stanie przeżyć ból wypychania na świat noworodka przez swoje piękne kuciapki i potrafią potem jeszcze chcieć się pieprzyć, nie wykształciły przeciw niej żadnego mechanizmu obronnego. Zniosą zdradę, plaskacza (co nie znaczy, że masz zacząć ją bić. Kto uderzy kobietę poza łóżkiem i bez wyraźnej zachęty, ten świnia, a nie facet. Chyba, że zasłużyła), chlanie i zbieranie za tobą brudnych skarpet. Przeżyją, kiedy kogoś zamordujesz. Zniosą to, że nazywasz się mężczyzną, chociaż oglądasz kucyki, albo inne chińskie bajki. Ale zacznij okazywać obojętność, a coś w nich zaczyna umierać. Powoli usychają.
— Konrad Jurecki

December 27 2014

maramara
Jeśli Cię kocham, możesz mieć wszystko. Mój czas, moje oddanie, mój tyłek, pieniądze, rodzinę, psa, pieniądze mojego psa... wszystko. Jeśli Cię kocham, przecierpię za Ciebie każdy Twój ból, przyjmę na siebie wszystkie Twoje długi (...), ochronię Cię przed Twoją własną niepewnością, przeniosę na Ciebie wszystkie dobre cechy, których tak na prawde nigdy w sobie nie wykształciłeś, i kupię gwiazdkowe prezenty dla całej Twojej rodziny. Dam Ci słońce i deszcz, a jeśli akurat okaże się to niemożliwe, zagwarantuje Ci je na przyszłość. Dam Ci to i wiele więcej.
— Elizabeth Gilbert
Reposted frommoredreams moredreams viapoppyseed poppyseed

December 23 2014

maramara
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
Reposted fromciarka ciarka viasleepingsickness sleepingsickness

November 04 2014

maramara
Reposted frommessinhead messinhead viablablablabla blablablabla
maramara
8972 0c34 500
Reposted fromdziewcze dziewcze vianienasycenie nienasycenie
maramara
Reposted fromweightless weightless viablablablabla blablablabla

August 19 2014

maramara
Reposted fromblueinsane blueinsane viaxannabelle xannabelle
maramara
Reposted fromnikotyna nikotyna

August 11 2014

maramara
Reposted fromhole-love hole-love

July 29 2014

5834 68ad 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaxannabelle xannabelle

July 13 2014

maramara
Reposted fromkonwalia konwalia viaxannabelle xannabelle

July 06 2014

maramara
2716 2804
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaiblameyou iblameyou

June 26 2014

maramara
5995 66b2 500
maramara
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viaarcen arcen

June 10 2014

maramara
Reposted fromkabooom kabooom viabyheart byheart
maramara
Reposted fromyourtitle yourtitle viabyheart byheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl